Privacyverklaring

A. Verantwoordelijke voor de dataverwerking 

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website onder de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensverwerking (AGV) is:

item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107-109
42699 Solingen
Germany

Tel.: 0212 6580 300
Web: www.item24.de
E-Mail: [email protected]

Onze gegevensbeschermingscoördinator bereikt u op:

item Industrietechnik GmbH
DATENSCHUTZ
Friedenstraße 107-109
42699 Solingen
Germany

e-mail: [email protected]


Met deze privacyverklaring informeren wij u over de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna in het kort "gegevens" of "data"). 

B. Dataverwerking 

In het kader van de exploitatie van onze website verwerken wij gegevens. De verwerking van gegevens omvat ook gegevens die u zelf aan ons openbaart en doorgeeft.

Op de dataverzending naar de VS is een aangemetenheidsbesluit van de EU-commissie, het EU-US Privacy Shield, van kracht.  Daarin heeft de commissie bevestigd dat de garanties voor de verzending van gegevens naar de VS op basis van het EU-US Privacy Shield in overeenstemming zijn met de normen voor de privacybescherming in de EU. Voor zover wij gegevens naar de VS verzenden, hebben wij de deelname van onze dienstverleners aan het EU-US Privacy Shield aangegeven.

De in individuele gevallen betroffen gegevens, verwerkingsdoeleinden, wettelijke basis, ontvangers en verzendingen naar derde landen zijn in de navolgende opstelling vermeld:

a) Logbestand

Wij registreren uw bezoek aan onze websites in logbestanden. Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt: de naam van de opgeroepen website, de datum en tijd van de oproep, de overgedragen hoeveelheid data, het browsertype en de versie, het door u gebruikte besturingssysteem, de referrer-URL (de voorafgaand bezochte website), uw IP-adres en de aanvragende provider. Dit is noodzakelijk om de veiligheid van de website te garanderen. Deze gegevens verwerken wij op de wettelijke basis van ons gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 letter f) AGV. Het logbestand wordt na afloop van zeven dagen gewist, tenzij het nodig is voor de opheldering of bewijsvoering bij concrete inbreuken op toepasselijke wet- en regelgevingen die binnen de bewaartermijn aan het licht zijn gekomen. 

b) Hosting

In het kader van de hosting worden alle in verband met de exploitatie van deze website te verwerken gegevens opgeslagen. Dit is noodzakelijk om de exploitatie van de website mogelijk te maken. Deze gegevens verwerken wij op de wettelijke basis van ons gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 letter f) AGV. Om ons online-aanbod beschikbaar te stellen, maken wij gebruik van de diensten van webhosting-aanbieders waaraan wij de bovengenoemde gegevens doorgeven.

c) Contactopname

Voor zover u met ons contact opneemt, worden uw gegevens (naam, contactgegevens en verdere gegevens voor zover door u aangegeven) en uw bericht uitsluitend verwerkt ten behoeve van de verwerking en afhandeling van uw aanvraag. Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de afhandeling van uw aanvraag op basis van Art. 6 lid 1 b) AVG of van Art. 6 lid 1 f) AVG.

d) Nieuwsbrief 

Om u regelmatig informatie over ons bedrijf en ons aanbod te kunnen sturen, bieden wij u de toezending van een nieuwsbrief aan. Bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief verwerken wij de door u ingevoerde gegevens (e-mailadres en andere vrijwillig verstrekte informatie). 

De toezending van de nieuwsbrief na inschrijving daarvoor vindt plaats op basis van uw toestemmingsverlening volgens Art. 6 lid 1 a) AGV. 

De aanmelding voor de nieuwsbrief verloopt via de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Om misbruik te verhinderen, sturen wij u na uw aanmelding een e-mail waarin wij u vragen uw aanmelding te bevestigen. Om het aanmeldingsproces in overeenstemming met de wettelijke vereisten te kunnen aantonen, wordt uw aanmelding geregistreerd. Dit betreft onder andere de opslag van het tijdstip van aanmelding en van bevestiging alsmede uw IP-adres. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een dienstverlener waaraan wij de bovengenoemde gegevens moeten doorgeven.

De gegevens worden daarbij ook naar de servers van dienstverleners in Canada verzonden. De handhaving en waarborging van een aangemeten privacybeschermingsniveau door Canada werd door de EU-commissie vastgesteld in een aangemetenheidsbesluit.

e) Klantaccounts

Wanneer u een klantaccount aanmaakt, verleent u daarmee tevens uw toestemming dat uw persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, bankrelatie), uw gebruiksgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) en andere vrijwillig opgegeven informatie wordt opgeslagen. Wij kunnen u daardoor als klant identificeren en u heeft de mogelijkheid om uw bestellingen te beheren. Uw gegevens worden op basis van uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 a) AVG verwerkt. Voor de afhandeling van uw registratie maken wij gebruik van dienstverleners in Canada, die wij de genoemde gegevens toesturen. Canada beschikt over een aangemeten niveau van privacybescherming, hetgeen bevestigd is in een aangemetenheidsbesluit van de Europese Commissie.

f) Aankoopafhandeling

Wij verwerken uw bestelgegevens voor de afhandeling van de koopovereenkomst. De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 lid 1 b) AVG.

Wij verzenden uw adresgegevens naar het bedrijf dat voor ons het vervoer en de aflevering verzorgt. Voor zover dit voor de afhandeling van de overeenkomst noodzakelijk is, geven wij bovendien uw e-mailadres of uw telefoonnummer door aan de vervoerder voor de afstemming van een leverdatum en -tijd (vooraanmelding).

Wij geven uw transactiegegevens (naam, datum van de bestelling, betaalwijze, verzend- en/of afleverdatum, bedrag en betalingsontvanger, evt. bankgegevens of creditcardgegevens) door aan de voor de afhandeling van de betaling ingeschakelde betalingsdienstverlener.

g) Websiteanalyse en marketing

Om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij zogenaamde cookies. Daarbij gaat het om korte datapakketten die op uw eindapparaat opgeslagen en met andere aanbieders uitgewisseld worden. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het sluiten van uw browser meteen gewist (zgn. sessie-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat en maken het mogelijk uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). 

U kunt alle op uw eindapparaat opgeslagen cookies verwijderen en de gangbare browsers zo instellen dat de opslag van cookies wordt verhinderd. 

In dat geval moet u mogelijkerwijze enkele instellingen bij elk bezoek aan deze website opnieuw verrichten en met u er rekening meer houden dat bepaalde functies niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Wij gebruiken cookies in verband met de navolgende functionaliteiten:

aa) Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics, een dienst van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 VS. Google gebruikt daarbij bepaalde cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken de opgeslagen informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitanten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik samenhangende diensten te verlenen. De op die manier ontvangen gegevens verwerken wij op basis van ons overwegende belang in de optimale marketing van ons online aanbod volgens Art. 6 lid 1 f) AVG. Uw IP-adres wordt door Google in geen enkel geval aan andere gegevens van Google gekoppeld. 

Wij wijzen u erop dat deze website Google Analytics gebruikt met de uitbreiding "anonymizeIp()". Daardoor worden IP-adressen ingekort vóór verzending naar een server in de VS. Daardoor is het in de regel uitgesloten dat de opgeslagen gegevens direct herleid kunnen worden tot een specifieke persoon. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

U kunt op elk gewenste moment bezwaar maken tegen de verzameling van gegevens met werking voor de toekomst door de deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics onder
tools.google.com/dlpage/gaoptout te gebruiken.

Google is gecertificeerd onder: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Neem eveneens de aanwijzingen over het gebruik van data door Google in het Google-Partner-Netwerk in acht onder: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Verdere informatie over de privacybescherming vindt u onder: policies.google.com/privacy

bb) Eloqua
Wij gebruiken op onze website bij de registratie/aanmelding en bij de verzending van e-mail gebruik van de analysedienst Eloqua van de Oracle Corporation, Redwood City, CA, VS ("Eloqua"). Eloqua maakt het mogelijk om het gebruik van onze website te analyseren en deze te verbeteren. E-mails die met behulp van Eloqua worden verzonden, maken gebruik van tracking-technologieën. Dit stelt ons in staat om uw e-mail-leesgedrag te volgen en bijv. vast te stellen of de e-mails worden geopend en welke links u aanklikt. Om deze dienst te verlenen, zet Eloqua permanente cookies in. Deze cookies verzamelen informatie over uw gebruikersgedrag op onze website. De door het cookies van onze website verzamelde informatie is alleen voor ons zichtbaar en wordt niet gedeeld met Oracle of met andere gebruikers van het Eloqua-systeem. De beschreven dataverwerking vindt plaats op basis van ons overwegende belang in de optimale marketing van ons online aanbod volgens Art. 6 lid 1 f) AVG.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar aantekenen tegen verdere dataverzameling in de toekomst door de volgende link te gebruiken: www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html.

Verdere informatie over de privacybescherming bij Eloqua vindt u onder: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html.

cc) Google Maps
Door ons wordt een koppeling gemaakt met de landkaarten van “Google Maps” van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tot de verwerkte gegevens kunnen met name IP-adresssen en locatiegegevens van gebruikers behoren, die echter zonder diens toestemming (in de regel in het kader van de instellingen in hun mobiele apparaat aangegeven), worden verzameld. De gegevens kunnen in de Verenigde Staten van Amerika door deelname aan het privacy shield volgens de geldende privacyregels worden verwerkt. 

Privacyverklaring: www.google.com/policies/privacy/
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

h) Integratie van externe content 

Wij gebruiken externe dynamische content om de weergave en het aanbod van onze website te optimaliseren. Bij het bezoek aan de website wordt met API automatisch een aanvraag aan de server van de content provider gestuurd, waarbij bepaalde logdata (bijv. het IP-adres van de gebruiker) worden doorgegeven. De dynamische content wordt vervolgens naar onder website gestuurd en daar weergegeven. 

Wij gebruiken externe content in verband met de navolgende functionaliteiten:

Integratie van YouTube-video's

Wij hebben op onze website video's van het portaal YouTube van YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube") geïntegreerd. Bij het afspelen van de video's worden logdata naar de server van YouTube in de VS verzonden. Deze verwerking vindt plaats op basis van ons overwegende belang in de optimale marketing van ons aanbod volgens Art. 6 lid 1 f) AVG.

YouTube is gecertificeerd onder: www.privacyshield.gov/participant

Verdere informatie onder: policies.google.com/privacy

i) Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de „item Academy“

 

aa) Indien u ons portal wilt gebruiken, moet u zich eerst bij het portal item24.de aanmelden en registreren. De vereiste verplichte velden voor de registratie in het portal item24.de zijn de aanspreekvorm, voor- en achternaam, bedrijf, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer, soort bedrijf en het e-mailadres. Als de aanmelding bij item24 is geslaagd, kunt u zich vervolgens met het account vanuit het portal item 24.de aanmelden bij de „item Academy“. Daarvoor worden de gegevens van het portal item24.de overgenomen in het portal item Academy. Wanneer u vrijwillig een profiel aanmaakt, wordt dit eveneens opgeslagen. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 pag. 1 letter a van de AVG.

bb) Wij verwerken de gegevens die vereist zijn om aan het contract te voldoen totdat u de toegang tot de item Academy definitief heeft gewist. Bovendien slaan wij, zolang u gebruik maakt van het portal, de gegevens op die u vrijwillig aan ons heeft doorgegeven, en deze niet eerder heeft gewist. Alle gegevens kunt u in het beveiligde klantenbereik beheren, wijzigen en verwijderen. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 pag. 1 letter a, letter b en letter f van de AVG.

cc) U kunt uw persoonsgegevens toegankelijk maken voor andere geregistreerde gebruikers van de item Academy. Zodra u zich heeft aangemeld, kunnen de andere gebruikers zien, wanneer u bij de item Academy bent aangemeld, zodat de andere gebruikers contact met u kunnen opnemen („Presentiemelding/Wie is er online“). U kunt deze functie eventueel uitschakelen in uw profiel. Als deze functie is uitgeschakeld, kunnen de andere gebruikers niet zien wanneer u bij de item Academy bent aangemeld.

dd) U kunt zelf beslissen of uw andere persoonsgegevens voor de andere geregistreerde gebruikers van de item Academy zichtbaar en toegankelijk mogen zijn of niet. U kunt de instellingen zo kiezen, dat alleen wij uw persoonsgegevens kunnen zien. 

ee) We willen de item Academy voortdurend verbeteren! Bovendien willen wij de voortgang van de opleiding en stappen in de leerstof van de afzonderlijke gebruikers van de item Academy continu verbeteren. Daarom worden de stappen in de leerstof van de gebruiker verwerkt. Wij leggen vast aan welke opleidingen de gebruiker is begonnen, aan welke hij/zijn niet is begonnen, welke hij/zij heeft afgesloten en welke niet. Om de leer- en opleidingsvoortgang van de afzonderlijke gebruikers en ons aanbod aan de item Academy continu voor de gebruiker te verbeteren, verplichten wij ons in het kader van de gebruiksvoorwaarden ertoe, de gebruiker aan de hand van de geconstateerde leervoortgang gratis en individueel op hem/haar afgestemd ander scholingsmateriaal, productinformatie, gegevens, informatie, afbeeldingen, schema’s, tekeningen, berekeningen, uitvoeringsinstructies, productbeschrijvingen, opbouwhandleidingen en andere documenten aan het in het kader van de registratie opgegeven e-mailadres van de gebruiker te sturen. Door deze individuele maatregelen willen wij de leer- en opleidingsvoortgang van de afzonderlijke gebruikers verbeteren. Indien de gebruiker geen andere documenten per e-mail wenst te ontvangen, kan hij/zij deze optie in het kader van zijn/haar gebruikersprofiel heel gemakkelijk uitschakelen en/of ons informeren. Wij worden dan ontslagen van onze contractuele verplichtingen en zullen de gebruiker geen documenten per e-mail toezenden en ook niet contact per e-mail opnemen. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 pag. 1 letter b van de AVG.

ff) Indien de gebruiker in het kader van de registratie bij de item Academy zijn/haar telefoonnummer doorgeeft, verplichten wij ons ertoe, in zoverre het volgens onze inschattingen vereist is, de gebruiker ook telefonisch te benaderen en na te vragen welke individuele andere maatregelen, welke documenten, welke informatie wij aan hem/haar ter beschikking kunnen stellen om zijn/haar leer- en opleidingsvoortgang aan de item Academy te verbeteren. De betreft ook informatieaanvragen ten aanzien van cursussen en andere inhoud van de item Academy. Wij willen door dit persoonlijke contact met de gebruiker te weten komen en ons ervan overtuigen, dat de item Academy aan de wensen van de afzonderlijke gebruikers voldoet en door welke aanpassingen aan de item Academy een verbetering van de leervoortgang en/of aantrekkelijkheid van de item Academy kan worden bereikt.

gg) De invoeren in het forum en in de chat kunnen alleen door geregistreerde gebruikers worden gelezen. Alle forum- en chatbijdragen die u levert, worden door ons opgeslagen. Wanneer u uw account bij de item Academy wist, blijven uw uitingen, in het bijzonder de bijdragen aan het forum, nog steeds zichtbaar voor alle lezers, uw account kan echter niet meer worden geopend en wordt in het forum met „[gewiste gebruiker]“ aangeduid. Alle andere gegevens worden verwijderd. Indien u wilt dat ook u geanonimiseerde bijdragen worden verwijderd, verzoeken wij u met de hierboven aangegeven contactgegevens contact op te nemen met de verantwoordelijken. De bijdragen worden dan per ommegaande eveneens verwijderd. De rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG.

j) Verdere functies van onze website 

Wij maken gebruik van agenturen om marketingcampagnes voor ons uit te voeren waarin persoonsgegevens worden gebruikt. Om gesloten overeenkomsten uit te voeren worden persoonsgegevens aan derden doorgegeven, voor zover dit noodzakelijk is.

C. Duur van de dataopslag

Wij slaan persoonsgegevens slechts op zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt of tot een door u verleende toestemming door u wordt herroepen. Voor zover wettelijke bewaartermijnen in acht genomen moeten worden, kan de opslagduur voor bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen, ongeacht de verwerkingsdoeleinden.

D. Uw rechten als betroffen persoon

a) Informatieverstrekking 

Op verzoek wordt u op elk gewenste moment kosteloos geïnformeerd over alle persoonsgegevens die wij over u opgeslagen hebben.

b) Correctie, verwijdering, inperking van de verwerking (blokkering), bezwaar 

Mocht u het niet meer eens zijn met de opslag van uw persoonsgegevens of mochten die niet meer correct zijn, dan zullen wij uw gegevens in reactie op uw aanwijzingen verwijderen of blokkeren of de noodzakelijke correcties verrichten (voor zover dit onder het toepasselijke recht mogelijk is). Hetzelfde geldt, wanneer wij de gegevens in de toekomst nog slechts in beperkte maten mogen verwerken.

c) Overdraagbaarheid van gegevens 

Op verzoek stellen wij u uw gegevens ter beschikking in een gangbaar, gestructureerd en machinaal leesbaar format, zodat u de gegevens op verzoek aan een andere verantwoordelijke kunt doorgeven.

d) Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie:

(https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).

e) Herroeping van uw toestemming met werking voor de toekomst

Verleende toestemmingen kunnen u op elk gewenst moment herroepen met werking voor de toekomst. Uw herroeping laat de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van de herroeping onverlet. 

f) Beperkingen

De bovengenoemde rechten gelden niet voor gegevens waarbij wij niet in staat zijn de betroffen persoon te identificeren, bijv. omdat deze voor analysedoeleinden geanonimiseerd zijn. Informatieverstrekking, verwijdering, blokkering, correctie of overdracht aan een andere bedrijf zijn evt. mogelijk met betrekking tot deze gegevens, wanneer u ons additionele informatie verstrekt die een identificatie voor ons mogelijk maakt

g) Uitoefening van uw rechten als betroffen persoon 

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, bij informatieaanvragen, correcties, blokkeringen, bezwaren of verwijdering van gegevens of bij een verzoek om de gegevens aan een ander bedrijf over te dragen, gelieve u contact op te nemen via datenschutz(at)item24(dot)com.

E. Dataveiligheid

Om de veiligheid van de naar ons verzonden gegevens te garanderen, maken wij gebruik van SSL-versleuteling. U herkent op die manier gecodeerde verbindingen aan het prefix “https://“ in de paginalink in de adresregel van uw browser. Ongecodeerde pagina's zijn gemarkeerd met "http://". 

Alle gegevens die u naar onze website stuurt - bijv. bij aanvragen of logins - kunnen door de SSL-versleuteling niet door derden worden gelezen.

Voor het geval dat u via e-mail contact met ons wilt opnemen, willen wij u erop wijzen dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet gegarandeerd kan worden. Inhoud van e-mails kan tijdens de verzending in principe blootgesteld zijn aan onwettig ingrepen door onbevoegde derden. 

Mogen wij u persoonlijk adviseren?

Projectaanvraag

Wij helpen u bij de planning van uw project.
Individueel en zeer efficiënt.

Configureren

Individueel, gemakkelijk en
op elk gewenst moment online plannen.

Online Shop

Altijd makkelijk en eenvoudig bestellen!